Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

jak wyegzekwowac kontakty z dzieckiem
2017-03-22

Uzyskanie w wyroku rozwodowym, postanowieniu ustalającym kontakty z dziećmi czy ugodzie korzystnych z naszego punktu widzenia terminów i częstotliwości spotkań drugiego rodzica z dzieckiem to dopiero połowa sukcesu. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, stabilności w relacjach rodzinnych wymaga jeszcze sprawnego
i sumiennego wykonywania wyżej wymienionych ustaleń.

Obecnie wprowadzono do procedury cywilnej, nowe przepisy regulujące wykonywanie kontaktów z dzieckiem, których istota sprowadza się do zastąpienia trybu egzekucyjnego, odrębnym postępowaniem opiekuńczym o wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Dotychczasowy środek przymuszający w postaci grzywny na rzecz Skarbu Państwa został zastąpiony możliwością zasądzenia oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku, płatnej na rzecz rodzica domagającego się przymuszenia drugiego rodzica do respektowania ustalonych kontaktów, a także instytucją zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu.

Wspomniana wyżej procedura w większości przypadków składa się z 2 etapów:

  • Etap pierwszy polega na zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej skierowanym do osoby, która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje ciążące na niej obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.
  • Etap drugi się rozpoczyna, gdy dysponujemy wykonalnym orzeczeniem o takiej treści i umożliwia złożenie wniosku o nakazanie zapłaty konkretnej sumy. Nakaz zapłaty jest już podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

Aby uniknąć dwuetapowości egzekucji kontaktów, należy już w postępowaniu o ustalenie kontaktów zadbać o odpowiedni zapis w orzeczeniu kończącym, który będzie zawierał zagrożenie karą dla niesłownego partnera, dlatego też radzimy skorzystać z pomocy prawnika, tak aby niepotrzebnie nie przedłużać postępowania.