Zasiedzenie nieruchomości jako sposób nabycia prawa własności

zasiedzenie nieruchomosci jako sposob nabycia prawa wlasnosci
2017-07-06

Nieruchomość możemy nie tylko kupić, ale i przejąć na własność po wieloletnim jej posiadaniu. Poprzez zasiedzenie zostaniemy właścicielem działki budowlanej lub gruntu rolnego, budynku, mieszkania, udziału w tych nieruchomościach. Jeśli jest kilku współwłaścicieli  nieruchomości, jeden z nich nabyć może przez zasiedzenie wydzieloną fizycznie i samodzielną część takiej nieruchomości.

Prawo zasiedzenia przysługuje tzw. posiadaczowi samoistnemu nieruchomości. Jest to osoba, która korzysta z niej jak właściciel. Może to być rolnik uprawiający od lat kawałek gruntu na podstawie ustnej  lub np. lokator mieszkania, stanowiącego odrębną własność, które przejęliśmy po rodzicach i chociaż nie mamy sądowego potwierdzenia nabycia prawa do spadku, też możemy ubiegać się o jego zasiedzenie. Zachowujemy się bowiem jak właściciel, ponosimy opłaty, wykonujemy w mieszkaniu remonty itp. Nie możemy natomiast zasiedzieć gruntu rolnego lub mieszkania komunalnego, jeśli je dzierżawimy lub wynajmujemy. Jesteśmy wtedy posiadaczem zależnym, a nie samoistnym.
Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość po upływie określonego terminu. Jego długość zależy od tego, czy był on w dobrej czy w złej wierze. Przyjmuje się, że jeśli posiadacz włada rzeczą jak właściciel i jest przekonany, że przysługuje mu takie prawo – to jest on w dobrej wierze. Złą wiarę można zarzucić posiadaczowi, który wiedział, że prawo własności nie przysługuje jemu, lecz innej osobie, lub nie wiedział o tym z powodu zaniedbania.
TERMINY
Posiadacz w dobrej wierze nabywa nieruchomość, jeśli włada nią nieprzerwanie jako posiadacz samoistny od dwudziestu lat. Jeśli posiadacz był w złej wierze, musi czekać na zasiedzenie trzydzieści lat. Datą początkową, od której rozpoczyna się bieg zasiedzenia, jest dzień objęcia w posiadanie rzeczy. Późniejsza zmiana posiadania w złej wierze na posiadanie w dobrej wierze nie ma wpływu na długość okresu potrzebnego do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
ILE TO KOSZTUJE?
Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez sąd często okazuje się postępowaniem długim i skomplikowanym. Nawet jeśli wnioskodawca władał nieruchomością od dziesięcioleci to nabycie przez niego prawa własności nie zawsze okazuje się jedynie formalnością. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 2000 złotych jednakże kwota ta w większości przypadków jest niczym w porównaniu z wartością nabytej nieruchomości.

Dbasz o nieruchomość jak właściciel? Mieszkasz w nieswoim domu przez długie lata, ponosisz koszty jego utrzymanie i bieżących remontów oraz płacisz podatki? Zgłoś się do nas. Być może już czas, aby nieruchomość przeszła w Twoje ręce zgodnie z prawem.