Sprawa o zachowek sposobem na sprawiedliwy podział majątku po zmarłym

sprawa o zachowek sposobem na sprawiedliwy podzial majatku po zmarlym
2017-07-14

Nie do rzadkości należy sytuacja kiedy spadkodawca zapisuje w testamencie cały swój majątek zupełnie obcej, w żaden sposób niespokrewnionej osobie. Na szczęście istnieją instrumenty prawne, które pozwalają najbliższej rodzinie zmarłego domagać się części kwoty przysługującej osobie dziedziczącej na podstawie testamentu.

Zabezpieczeniu interesów najbliższej rodziny w sytuacji, gdy spadkodawca np. na mocy testamentu rozdysponował swój majątek z pominięciem członków najbliższej rodziny służy instytucja zachowku.

KOMU SIĘ NALEŻY?

  • zstępnym zmarłego – to znaczy jego dzieciom, a jeśli one nie żyją to ich dzieciom, wnukom, prawnukom;
  • małżonkowi;
  • rodzicom - ale tylko w przypadku gdy byliby powołani do spadku z ustawy. W przypadku gdy zmarły pozostawił małżonka i dzieci lub tylko dzieci, wnuki, prawnuki, to rodzice nic nie dziedziczą

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZACHOWKU?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – 1/2 tego udziału.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Pozew o zachowek mogą wnieść do sądu jedynie osoby do zachowku uprawnione, nim to jednak zrobią muszą złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku bądź dokonać u notariusza poświadczenia dziedziczenia. W pozwie o zachowek, wnosi się o zasądzenie konkretnej kwoty (należy ją wskazać). Ważną informacją jest, że sąd rejonowy rozpoznaje sprawy, jeśli żądamy kwoty do 75 tysięcy złotych, a sąd okręgowy, jeśli domagamy się kwoty wyższej.Właściwym do wniesienia pozwu jest sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości której, której się domagamy.

ILE MASZ CZASU?

Roszczenia osób uprawnionych z tytułu zachowku przedawniają się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu. Jeżeli dochodzimy uzupełnienia zachowku od obdarowanych, to wówczas termin przedawnienia biegnie od chwili otwarcia spadku. Z chwilą wniesienia pozwu o zachowek bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu - termin przestaje upływać.

Pamiętaj! Jeżeli  ktoś z najbliższej rodziny  nie uwzględnił Cię w testamencie, nie zawsze musi to oznaczać, że nic nie dostaniesz. Umów się na spotkanie z naszym prawnikiem a dowiesz się jakie masz szanse w sądzie - postaramy się dla Ciebie wywalczyć jak najwyższą kwotę. Podczas konsultacji prawnej dowiesz się również jakie są sposoby pozbawienia rodziny prawa do zachowku. Zapraszamy do współpracy.