Jazda pod wpływem alkoholu, jazda po użyciu alkoholu - jaka kara i jak się bronić?

jazda pod wplywem alkoholu jazda po uzyciu alkoholu jaka kara i jak sie bronic
2017-08-02

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu zdecydowanie nie jest zachowaniem godnym pochwały. Szczególnie teraz, w okresie letnim, nierzadko wydaje nam się, że "jedno piwo dla ochłody" na pewno nie jest w stanie wyrządzić wiele szkody w naszym życiu. Tymczasem konsekwencje jazdy na podwójnym gazie mogą być ogromne włączając w to utratę źródła dochodu. Na szczęście zatrzymane prawo jazdy za alkohol nie musi wcale oznaczać „końca świata”. Pamiętaj, że masz prawo do obrony, które można wykorzystać na różne sposoby w zależności od tego ile wypiłeś, jakie były okoliczności zdarzenia oraz od potencjalnego niebezpieczeństwa jakie stworzyłeś na drodze.

PROWADZENIE PO UŻYCIU ALKOHOLU

Jeżeli kierowca znajduje się w stanie „po spożyciu alkoholu”, czyli stężenie alkoholu w jego krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila, to dopuszcza się wykroczenia. W takim przypadku jeśli ponowne badanie alkomatem nie wykaże wzrostu stężenia alkoholu we krwi podlegasz karze aresztu od 5 do 30 dni (ta kara jest bardzo rzadko stosowana), mandatu w wysokości od 50 do 5000 zł lub też utracie uprawnień na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowca musi zwrócić dokument uprawniający do prowadzenia określonego pojazdu. Dopóki tego nie zrobi, okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

PROWADZENIE W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

Jeśli podczas kontroli alkomat wykaże w wydychanym przez nas powietrzu stężenie alkoholu większe niż 0,5 promila, popełniamy wówczas przestępstwo i podlegamy już pod kodeks karny, w którym przewidziana jest o wiele wyższa kara niż w przypadku kodeksu wykroczeń. Sprawca takiego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Inny wymiar kary przewidziany jest dla kierowców, którzy byli już wcześniej prawomocnie skazani za takie samo lub inne przestępstwo związane ze stwarzaniem zagrożenia w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości. Wtedy kara pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo sąd wobec takiego kierowcy orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów konkretnego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata, ale nie dłuższy niż lat 15.

JAK SIĘ BRONIĆ?

Dobrym rozwiązaniem będzie staranie się o warunkowe umorzenie postępowania. Nie jest to jednak opcja dla każdego. Jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za przestępstwo umyślne, stężenie alkoholu we krwi nie było duże, a nasze właściwości i warunki osobiste, a także dotychczasowy tryb życia, pozwalają przypuszczać, iż pomimo umorzenia postępowania, będziemy przestrzegali porządku prawnego, to możemy uniknąć odpowiedzialności. Taki wniosek należy złożyć niezwłocznie. Równocześnie możemy się starać, by sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów.

Drugą możliwością jest wniosek o dobrowolne poddanie się karze  Dobrowolne poddanie się karze pomoże nam uzyskać niższy wymiar kary. W ramach tej instytucji można się bowiem niejako „dogadać” z prokuratorem, a zatem mamy szansę na przykład na wyrok w zawieszeniu, nawet przy najpoważniejszej wersji przestępstwa.

Warto pozbierać argumenty o niskiej społecznej szkodliwości czynu np. droga była mało uczęszczana, nie zostaliśmy zatrzymani z powodu wypadku a z powodu rutynowej kontroli. Dodatkowo nie zaszkodzi dołączyć pozytywną opinię na nasz temat z zakładu pracy czy uczelni. Można również powołać się na stan wyższej konieczności, jeśli okoliczności zdarzenia to uzasadniają (np. wystąpienie nagłej i niespodziewanej potrzeby zawiezienia osoby bliskiej do szpitala).

Jak widać sposobów na obronę w opisanych przypadkach jest wiele a pomoc dobrego prawnika będzie nieoceniona. W CPP krok po kroku dowiesz się jak walczyć o najniższy wymiar kary oraz masz możliwość skorzystania z pomocy obrońcy na każdym etapie postępowania.

Pamiętaj! Radca Prawny może wynegocjować karę korzystniejszą niż ta zaproponowana w postępowaniu przygotowawczym a po skazaniu może odwołać się od wyroku.