Obniżenie alimentów - prawnik z Tarnowa radzi kiedy można żądać obniżenia alimentów

obnizenie alimentow prawnik z tarnowa radzi kiedy mozna zadac obnizenia alimentow
2017-09-22

Raz zasądzona wysokość alimentów na dziecko lub ex małżonka nie musi oznaczać, iż alimenty w takiej kwocie będą płacone przez cały okres zobowiązania. Ustawodawca przewidział sytuacje wskazane poniżej i dał możliwość zobowiązanemu zmniejszenia wysokości ciążącego zobowiązania.

Zgodnie z treścią art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, co oznacza, że można żądać podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może dotyczyć osoby otrzymującej alimenty jak również osoby, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, np. ojca. Natomiast zakres zmiany może dotyczyć pogorszenia lub poprawy ich sytuacji finansowej, co w konsekwencji może być podstawą do zmiany wyroku alimentacyjnego. Ważne jest aby zmiana miała charakter istotny. To, czy w naszej sprawie zmiana na jaką się powołamy ma charakter istotny zależeć będzie tylko i wyłącznie od opinii Sądu. Okolicznościami, które często są w stanie przekonać Sąd do obniżenia alimentów są np.:

po stronie zobowiązanego

  • utrata pracy w związku z redukcją etatów,
  • nieprzewidziana choroba, który zmniejszyła możliwości zarobkowe,
  • kosztowna rehabilitacja po doznaniu urazów
  • założenie nowej rodziny, narodziny kolejnego dziecka

lub po stronie uprawnionego

  • możliwość podjęcia pracy przez uprawnionego do alimentów
  • przerwanie nauki przez pełnoletnie dziecko
  • odziedziczenie przez uprawnionego spadku przynoszącego stały dochód   

Podkreślić należy, że podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko i wyłącznie zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty lub zawartej przed sądem ugody.

Pozew o obniżenie alimentów kieruje się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich według miejsca zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów. Od pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stosunkowa. W zależności od wartości dochodzonego roszczenia okresowego wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu,  jednak nie mniej niż 30 zł. Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między zasądzoną wcześniej kwotą alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za 12 miesięcy. Przykładowo jeśli dotychczas musieliśmy płacić alimenty w wysokości 1.500 zł miesięcznie a chcielibyśmy obniżyć tą kwotę do 1.000 zł miesięcznie to wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 6000 zł. (1.500 – 1.000 = 500, 500 x 12 = 6000) Oczywiście jeśli wraz z pozwem złożymy i odpowiednio uzasadnimy wniosek o zwolnienie od kosztów istnieje szansa, że Sąd zwolni nas z obowiązku ponoszenia opłaty od pozwu.

Jeżeli zasądzone wyrokiem alimenty na dzień dzisiejszy przekraczają Twoje możliwości zarobkowe, lub też zbyt pochopnie zdecydowałeś się podpisać ugodę zgłoś się do Centrum Pomocy Prawnej a nasz prawnik w Tarnowie pomoże Ci sporządzić pozew oraz kolejne pisma procesowe, które pojawią się w toku sprawy.