Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

skrocenie zakazu prowadzenia pojazdow
2017-11-15

Na podstawie obecnie obowiązującego prawa w przypadku skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd jest zobligowany (zatem musi a nie może) orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres minimum 3 lat. Zdarzyć się może, że taka kara będzie bardzo dotkliwa mając na uwadze, iż żyjemy w czasach kiedy możliwość przemieszczania się własnym czy też służbowym środkiem transportu stała się standardem. Tym bardziej, że jak zostało już wspomniane zakaz ów może zostać orzeczony nie chwilowo a na co najmniej kilka lat a nawet dożywotnio.

Czy istnieje zatem zatem możliwość skrócenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów? Zgodnie z regulacjami kodeksu karnego wykonawczego (art. 182 a), sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, czyli gdy zakaz został orzeczony np. na 3 lata, to po upływie 1,5 roku skazany może starać się o zmianę zastosowanego środka karnego (przy dożywotnim zakazie musi minąć 10 lat). Dodatkowo postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego powinny uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Należy podkreślić, iż wskazana instytucja nie jest faktycznym skróceniem orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie zmianą sposobu dalszego wykonywania zakazu poprzez umożliwienie skazanemu przez pozostały okres trwania zakazu, kierowanie pojazdami, wyposażonymi w blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa uniemożliwia uruchomienie stacyjki pojazdu, kiedy poziom alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu przekroczy 0,1 mg alkoholu. Ponieważ jest ona połączona z zapłonem, kierowca musi poddać się kontroli trzeźwości przed każdym uruchomieniem pojazdu. Blokadę może zamontować w samochodzie wyłącznie jego producent albo jego upoważniony przedstawiciel.

Jeżeli sąd przychyli się do złożonego wniosku, po wcześniej zdanym egzaminie, obowiązek posiadania w samochodzie blokady alkoholowej zostanie odnotowywany w prawie jazdy przez wpisanie do niego kodu 69 w rubryce nr 12 i będzie dotyczył wszystkich kategorii uprawnień. Nie da się zatem zataić tego faktu a przy kontroli drogowej  trzeba się liczyć z tym, iż policja sprawdzi, czy faktycznie pojazd jest wyposażony w blokadę alkoholową. Koszt zakupu i instalacji blokady może wprawdzie sięgnąć kilku tysięcy złotych jednakże przy wieloletnim zakazie prowadzenia pojazdów ostateczne korzyści z jej zamontowania (przykładowo otrzymanie lepiej płatnej posady lub możliwość powrotu do starego zawodu) mogą przewyższać straty finansowe.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat wymogów co do treści samego wniosku zgłoś się do Kancelarii Centrum Pomocy Prawnej w Tarnowie