Jak uzyskać alimenty na dziecko?

jak uzyskac alimenty na dziecko
2015-04-21

Jeżeli ojciec (lub matka) uchyla się od ponoszenia kosztów utrzymania swojego dziecka lub też to co płaci nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb dziecka, jedno z rodziców może wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów. Do pozwu należy dołączyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu - zagwarantuje to środki na bieżące potrzeby dziecka. Do pisma wszczynającego postępowanie załącza się szereg innych dokumentów w tym takie, które potwierdzą wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz zaświadczenia od pracodawcy wskazujące na uzyskiwane dochody. Na wypadek sporu warto również sporządzić listę świadków czyli osób, które potwierdzą sytuacje materialną dziecka, lub też zaświadczą iż sytuacja pozwanego/pozwanej jest zdecydowanie lepsza niż wynika z przedstawionej przez niego dokumentacji.

Sądem właściwym do złożenia pozwu o alimenty jest Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub osoby uprawnionej. Warto wspomnieć, iż wyrokowi w sprawie o alimenty sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności czyli nawet w przypadku jego zaskarżenia, do czasu wydania wyroku przez sąd drugiej instancji, pozwany musi płacić ustalona kwotę. Jeśli pozwany/pozwana po zakończonym postępowaniu nadal uchyla się od obowiązku alimentacyjnego można skierować sprawę na drogę komorniczą.

Zastanów się, czy Twój były partner/partnerka ponosi przynajmniej częściowe koszty utrzymania Waszego dziecka? A może orzeczone kiedyś alimenty są niewystarczające i wraz z dzieckiem wzrosły jego potrzeby? Pamiętaj, że w przypadku zmiany sytuacji materialnej którejkolwiek ze stron, zawsze można wnosić o zmianę wysokości zasądzonej kiedyś kwoty! Nie zwlekaj dłużej - dobro Twoje i Twojego dziecka są najważniejsze. Umów się na spotkanie a wywalczymy dla Ciebie kwotę adekwatną do bieżącej sytuacji.

nawet w wypadku ich zaskarżenia, do czasu wydania orzeczenia przez sąd odwoławczy, pozwany musi płacić ustaloną kwotę.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/Jak-wywalczyc-alimenty-dla-dziecka_35403.html
nawet w wypadku ich zaskarżenia, do czasu wydania orzeczenia przez sąd odwoławczy, pozwany musi płacić ustaloną kwotę.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/Jak-wywalczyc-alimenty-dla-dziecka_35403.html
nawet w wypadku ich zaskarżenia, do czasu wydania orzeczenia przez sąd odwoławczy, pozwany musi płacić ustaloną kwotę.

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/Jak-wywalczyc-alimenty-dla-dziecka_35403.html

Jak wywalczyć ALIMENTY dla dziecka

28 komentarze

zwrócić się do dowolnego komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/Jak-wywalczyc-alimenty-dla-dziecka_35403.html