Nasza Oferta

Oferta Centrum Pomocy Prawnej – rozwód, spadki, windykacja, porady prawne – Kancelaria prawna Tarnów

Centrum Pomocy Prawnej świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów gospodarczych. Zapewniamy zleceniodawcom wsparcie na każdym etapie procesu i chronimy ich interesy poprzez szukanie najkorzystniejszych dla nich rozwiązań, nie rezygnując przy tym z negocjacji pozasądowych i postępowania polubownego. W szczególności, gdy chodzi o rozwód, spadki czy windykację, ale także w innych sprawach.

Zakres naszych usług:

 • porady prawne (rozwód, spadki, windykacja)
 • opinie prawne
 • pisma procesowe i urzędowe
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, regulowanie kontaktów z dzieckiem)
 • rozwody z orzekaniem i bez orzekania o winie
 • podział majątku
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • postępowania spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • ustanawianie/zasiedzenie służebności
 • wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych
 • sprawy administracyjne (wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia)
 • odszkodowania powypadkowe i inne
 • wypłaty z polis na życie, komunikacyjne, polisolokaty
 • windykacja należności
 • upadłość konsumencka
 • pomoc przy zakładaniu spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja sądowa i urzędowa na każdym etapie postępowania
 • obsługa prawna przedsiębiorców w sprawach wpadkowych jak i na podstawie umowy o stałą obsługę prawną
 • inne - zadzwoń do prawnika i zapytaj

Cena usługi każdorazowo ustalana jest indywidualnie po wnikliwej analizie sprawy z naciskiem na nienarażanie klienta na zbędne koszty i długotrwałe procesy. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, porady prawne z nią związane wliczone są w cenę wynagrodzenia. Odpłatność za porady niezwiązane z prowadzonymi przez Kancelarię uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz długości konsultacji. Akceptujemy płatności w dogodnych dla Państwa ratach.

Usługa online dostępna jest 7 dni w tygodniu i obejmuje w szczególności możliwość uzyskania:

 • porady prawnej
 • projektu umowy, uchwały, statutu, regulaminu
 • projektu pism procesowych (m.in: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, odpowiedzi na pozew)

Zasady korzystania z e-porady:

 •  Klient zadaje drogą mailową (zaznaczając w tytule wiadomości „e-porada”) lub korzystając z formularza kontaktowego konkretne pytanie z opisem problemu.
 •  Centrum Pomocy Prawnej wycenia poradę prawną w mailu zwrotnym  lub zanim to nastąpi zadaje pytania pomocnicze niezbędne do udzielenia fachowej odpowiedzi. Stopień skomplikowania niektórych spraw wymaga ich dokładnego opisu, bądź przesłania szczegółowej dokumentacji. W sytuacji, gdy bez tej wiedzy nie jest możliwa rzetelna i wyczerpująca odpowiedź brak przesłania dodatkowych danych będzie traktowany jako rezygnacja z usługi.
 • Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Centrum Pomocy Prawnej

Centrum Pomocy Prawnej przygotowuje fachową poradę prawną i odsyła ją klientowi drogą elektroniczną.